O meni

Studirala sam Kroatistiku i Serbistiku, magistrirala povijest umjetnosti i najnoviju povijest, pa i položila državne ispite za prevođenje i tumačenje. Davanjem prisege pred sudom postala sam javna tumačica i ovlaštena prevoditeljica za hrvatski jezik. Radim i.o. za sudove i javne bilježnike i predajem u Ministarstvu vanjskih poslova hrvatski, srpski, bosanski i crnogorski.