O meni

Studirala sam Serbistiku i Kroatistiku, magistrirala istoriju i istoriju umjetnosti, pa i položila državne ispite za prevođenje i tumačenje. Davanjem prisege pred sudom postala sam javna tumačica i ovlaštena prevoditeljica za hrvatski jezik. Radim i.o. za sudove i bilježnike i predajem srpski, bosanski, crnogorski i hrvatski u Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu.